De School voor Jong Talent

Als je echt iets wilt bereiken in de wereld van topsport of de kunst, dan weet je precies wat je wilt. Je kiest bewust en met plezier voor een wereld van 'hard werken' en 'doorzetten', voor investeren van tijd en energie in jezelf en in je talent. Want musici hoor je vaak verzuchten:

"Ons vak?
Dat is 90% transpiratie
en 10% inspiratie!"

En dat is zeker waar. Je zou dan bijna gaan denken dat talent in de kunst pas op de tweede plaats komt. Maar dat is niet waar: zonder talent is het vergeefs transpireren.

Het Koninklijk Conservatorium besteedt al heel lang grote zorg aan het ontdekken en koesteren van muziek- en danstalenten: jonge mensen voor wie een carrière op de internationale podia tot de mogelijkheden behoort, jonge mensen die een plek willen veroveren in de professionele wereld van kunst en cultuur.

Als je denkt dat je zo'n jong talent bent dan kun je al vanaf je tiende jaar op onze school terecht voor de geïntegreerde vooropleiding. Een muziek- of dansvakopleiding in combinatie met groep 7 en 8 van de basisschool en het voortgezet onderwijs (vmbo/mavo, havo of atheneum/gymnasium). Een modern topinstituut met alles erop en eraan: professioneel ingerichte studio’s en concertzalen en een echt, van alle benodigde apparatuur voorzien theater.
De lesroosters van de muziek- of dansopleiding en 'school' zijn goed op elkaar afgestemd. En omdat alles in één gebouw zit, ontstaat er maximale ruimte om al je talenten te ontplooien, zowel artistiek als intellectueel.

Overigens kunnen sinds het schooljaar 2001-2002 ook talenten op het gebied van de beeldende kunst op de School voor Jong Talent terecht. Dit in nauwe samenwerking met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Beide instituten liggen dicht bij het centraal station, en de tram stopt voor de deur. Maar als je te ver weg woont, zorgen we graag voor gastvrij onderdak, thuis bij een vertrouwd gastgezin.
Voordat je op de School voor Jong Talent geplaatst wordt zul je eerst toelating moeten doen voor één van de hierna genoemde kunstdisciplines.
Na een positieve beoordeling van je toelatingsexamen zul je een gesprek voeren met de directeur van de School voor Jong Talent. In dit gesprek wordt er vooral gekeken naar de consequenties die een overstap naar de School voor Jong Talent met zich meebrengt.

Voor meer persoonlijke informatie kun je altijd terecht bij